Bio

dr hab. Aleksandra Dziurosz (ur. 1981) – tancerka, choreografka, nauczycielka tańca współczesnego, ruchu scenicznego i improwizacji. Doktor habilitowany sztuki w zakresie tańca, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, dyplomowany menedżer kultury, pomysłodawczyni i dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektor Warsaw Dance Days. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, kierownik artystyczna Chopin University Dance Company.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu (1999), Pedagogiki Baletu (dyplom z wyróżnieniem 2003) oraz Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowa w Warszawie. W 2009 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w dyscyplinie artystycznej: rytmika i taniec uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2013 stopień doktora habilitowanego. 

Jako tancerka, pedagog tańca i choreografka występowała, uczyła i prezentowała swoje prace m.in. w Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, na Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce.

Jest twórcą i choreografem Warszawskiego Teatru Tańca. Dla swojego zespołu stworzyła w roku 2008 spektakle: „Chopin – ex-saturo” i „Trwa-nie”, a w 2009 roku spektakl „Ex-it” oraz etiudy choreograficzne: „Dzień z Fryderykiem” oraz „Za-Mąż-Pójście”. Rok 2011 przyniósł premierę spektaklu „Kontrasty”, a rok 2012 zaowocował spektaklami „Anioły” oraz „Few Few”. W 2013 roku odbyła się premiera spektaklu "action. CONTRaction. REaction". Jest choreografem spektakli i około 120 etiud tanecznych (prezentowanych m.in. na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru na Woli w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Opery na Zamku w Szczecinie, Staatstheater w Stuttgarcie, "Dimitris Vlissidis" Theater Chania-Kreta, Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii, Theater X Cai w Tokio, City Culture Hall w Iwata/Japonia i innych). W 2006 zrealizowała spektakl „Homo Querens” dla Polskiego Teatru Tańca z Poznania, a w 2013 spektakl „May then maiden” dla Kieleckiego Teatru Tańca. W 2018 roku odbyła się premiera „Niech żywi grzebią umarłych" (reż. A. Dziurosz/T. Szczepanek, chor. A. Dziurosz i zespół) Polskiego Teatru Tańca, a w 2019 roku współpracowała jako choreograf przy spektklu Medea” we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

Jest twórcą ruchu scenicznego w spektaklach operowych i teatralnych, m.in. „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Zbrodnia i kara”, „Czarownice z Salem”; „Cosi fan tutte”, „Czarodziejski flet”, „Don Giovanni”, „Don juan, albo ukarany libertyn”, „Prometeusz”, Oniegin, Straszny Dwór”. Współpracowała z reżyserami teatralnymi: Izabellą Cywińską, Janem Buchwaldem (Teatr Powszechny, Warszawa), Jitką Stokalską (Warszawska Opera Kameralna), Michałem Siegoczyńskim (Teatr Studio, Warszawa), Ryszardem Cieślą i Przemysławem Klonowskim (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa).

W latach 2003-2008 była nauczycielem tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Warszawie, a w latach 2002-2004 w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Łodzi. Od października 2003 roku jest wykładowcą, a obecnie profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie tańca współczesnego, plastyki ruchu scenicznego i techniki ruchu. Tam również od października 2010 roku pełniła funkcję pełnomocnika Dziekana d.s. studiów niestacjonarnych (kierunek Taniec), a od listopada 2012 do września 2013 roku funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Od 2009 do 2012 roku prowadziła zajęcia w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na specjalności: Choreografia i Techniki Tańca. Jako reżyser ruchu scenicznego współpracowała z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a jako wykładowca Reżyserii ruchu z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie (Edukacja Taneczna – Studia Podyplomowe).

Od stycznia 2008 do 2015 roku prowadziła własne Studio Tańca Współczesnego WTT działające przy Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Jest założycielem zespołu tanecznego ATELIER WTT skupiającym osoby niezwiązane zawodowo z tańcem. Zorganizowała liczne pokazy i spektakle taneczne oraz wydarzenia kulturalne w ramach autorskiego programu Warszawskie Centrum Tańca, m.in. cykl wieczorów tańca CIAŁO-SZTUKA-RUCH (Warszawa 2008-obecnie), ACH. Arena Choreografów (Warszawa 2012-obecnie), Akcja Teren (Warszawa 2009-obecnie), a także Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego (2012-obecnie). Od 2012 sprawuje opiekę merytoryczną i artystyczną nad cyklem wydarzeń artystycznych Scena Elektoralna/Teatr Tańca (Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie), a także nad programem artystycznym Europejskiego Festiwalu Wokół Teatru InQbator Ruchu (Ostrołęka 2012, 2013, 2014).

Jest członkiem Polskiego Forum Choreologicznego, ZASP i ZAiKS. Była prelegentem na konferencjach naukowych i seminariach dotyczących historii i teorii tańca oraz członkiem jury polskich i międzynarodowych konkursów tańca i choreografii.

Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: stypendium dla twórców (2006, 2016) oraz stypendium z programu „Młoda Polska” (2012), dwukrotna stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla młodych naukowców). Stypendystka Konferencji Rektorów Szwajcarskich (program SCIEX – Scientific Exchange Programme NMS.CH 2014-2015). Stypendystka Fundacji Balet ze Szczecina (2001) oraz Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002, 2003). Laureatka grupowej nagrody Rektora UMFC I stopnia (2017) oraz dwukrotnie indywidualnej II stopnia (2012, 2017), nagrody choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005) oraz głównej nagrody THE BEST OF SOLO PERFORMANCE (X Solo/Duo Dance Festival, Budapeszt, 2009).

Bio