Stowarzyszenie Strefa Otwarta

Stowarzyszenie STREFA OTWARTA skupia osoby, które chcą podejmować działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi kultury i sztuki.

Obszary działania:

 • poszerzanie dostępu do kultury;
 • ogólnie rozumiana edukacja artystyczna;
 • integrowanie różnych dziedzin i nurtów w sztuce;
 • integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnych oraz grup i osób wykluczonych ze społeczeństwa;
 • wspieranie rozwoju indywidualności jednostek w społeczeństwie;
 • budowanie świadomości globalnej oraz postawy tolerancji wobec różnorodności;
 • promowanie polskiego dziedzictwa narodowego na arenie międzynarodowej.


Planowane metody działania:

 • inicjowanie i wspieranie pozainstytucjonalnych działań artystycznych;
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi;
 • działania dydaktyczno-wychowawcze;
 • organizacja imprez kulturalnych: festiwali, spektakli, koncertów, projekcji filmów, happeningów i innych;
 • organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, treningów, seminariów, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów i innych;
 • działania terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii poprzez sztukę;
 • działania o charakterze ekologicznym traktowane jako wsparcie strategiczne dla realizacji celów statutowych;
 • publikacje i działalność wydawnicza oraz promocyjno-informacyjna;
 • prowadzenie badań naukowych.

Główne programy Stowarzyszenia:

 1. Warszawska Platforma Tańca 2014-2016. Edycja 2015. Współorganizator: miasto stołeczne Warszawa.
 2. Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego (2012-obecnie). Współorganizator: Mazowiecki Instytut Kultury.
 3. Cykl wieczorów Ciało-Sztuka-Ruch (18 edycji). Współorganizator Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawski Teatr Tańca.
 4. Cykl wieczorów A-CH. Arena Choreografów (8 edycji). Współorganizator Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawski Teatr Tańca.
 5. Bajkowy Świat Tańca – projekt edukacyjno-artystyczny (93 spektakle). Współfinansowanie: m.st. Warszawa, Dzielnicy Białołęka, Śródmieście, Ursynów, Wilanów, Włochy (2012-obecnie).
 6. Ziemia Kłodzka Tańczy – projekt edukacyjno-artystyczny. Współfinansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Stowarzyszenie Strefa Otwarta zostało finalistą Nagrody Warszawskiej w ramach Konkursu miasta stołecznego Warszawy na najlepszy projekt roku 2012 z zakresu edukacji kulturalnej

Zarząd Stowarzyszenia STREFA OTWARTA:

Prezes: dr inż. Andrzej Bryś doktor nauk rolniczych, adiunkt w Katedrze Podstaw Inżynierii Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji krajowych i zagranicznych, w tym prace opublikowane w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF. Aktywny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. Obszar działań naukowych: suszarnictwo, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie biomasy, modelowanie procesu suszenia drewna, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele energetyczne, odnawialne źródła energii, mechanika, wytrzymałość materiałów, logistyka. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2005. Dwukrotny stypendysta Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. Członek Euro Fed Lipid i PTTŻ.   

Wiceprezes: dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. dr hab. Jerzego Stelmacha, w Europejskim Kolegium Doktoranckim (zrzeszającym wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Moguncji oraz Uniwersytetu w Heidelbergu) oraz w University of Groningen pod opieką prof. dr Jana-Willema Romeijna oraz prof. dr Jeanne Peijnenburg. Przebywał na stażach badawczych w University of Fribourg (2009-2011) jako stypendysta programu SCIEX-NMS, University of Groningen (2011-2015) jako stypendysta w projekcie ufundowanym przez holenderski program NWO oraz w University of Bristol (2016). Specjalizuje się w filozofii nauki, epistemologii, filozofii prawa, logice oraz filozofii prawdopodobieństwa. Jest wielkim entuzjastą stosowania metod filozoficznych w sztuce. Publikuje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak Erkenntnis, Entropy, The Reasoner oraz International Studies in the Philosophy of Science. Jest recenzentem dla takich czasopism jak European Journal for Philosophy of Science oraz The Review of Symbolic Logic. .

Sekretarz: dr inż. Joanna Bryś – doktor nauk rolniczych, adiunkt w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Autorka i współautorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych, w tym prace opublikowane w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF. Aktywna uczestnika konferencji krajowych i zagranicznych. Specjalistka w zakresie chemii lipidów, oceny jakości tłuszczów i olejów jadalnych, metod modyfikacji właściwości tłuszczów naturalnych; żywności funkcjonalnej, czyli żywności o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym, szczególnie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Badania nad otrzymaniem zamienników tłuszczu mleka matki na drodze enzymatycznego przeestryfikowania i ich technologicznym zastosowaniem” realizowanego na Wydziale Nauk o Żywności SGGW oraz projektu pt.  „Substytuty tłuszczu mleka kobiecego” (Human Milk Fat Substitutes) realizowanego w Instytucie Żywności, Żywienia i Zdrowia Politechniki Federalnej w Zurychu (ETHZ) w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej: Sciex-NMSch. Bogate doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem prelekcji i wykładów na temat żywności i żywienia. Umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce poparta m.in. współpracą z producentami żywności oraz z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi zajmującymi się żywnością, a także licznymi stażami zawodowymi. Dwukrotna stypendystka Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. Członek Euro Fed Lipid i PTTŻ.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia STREFA OTWARTA: 

dr Aldona Nawrocka (przewodnicząca) kompozytorka, pianistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Mariana Borkowskiego. Była stypendystką MusikHochschule Luzern (Szwajcaria) klasa dr. Bettiny Skrzypczak. Brała udział w kursach kompozytorskich prowadzonych m.in. przez. E. Sikorę, S. Montegue, A. Brødsgaarda, uczestniczyła w Académie de Musique du XX-éme siécle w Paryżu (P. Boulez, D. Robertson), także w organizowanej przez IRCAM Académie d’Eté (B. Ferneyhough, M-A. Dalbavie). Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Brała udział jako kompozytor w interdyscyplinarnych projektach twórczych (m.in. Schreiben in Beromünster – Szwajcaria 2005, Coaching Project-Dancing Poznan 2010). Od wielu lat współpracuje z choreografami – E. Wycichowską A. Dziurosz, P. Andrzejewską, R. Bondarą – tworząc muzykę do spektakli baletowych (m.in. Persona - Teatr Wielki w Warszawie 2011). 

Aleksandra Bilińska-Słomkowska – absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Od 1998 roku jest wykładowcą rodzimej uczelni na kierunku Teoria Muzyki oraz Edukacja Artystyczna. Jest organizatorem I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Literatura muzyczna XX wieku we współczesnej szkole”, współorganizatorem I i II Ogólnopolskich Spotkań Rytmiki oraz I i II Ogólnopolskich Warsztatów Rytmiki. Jednocześnie działa twórczo, zdobywając nagrody za kompozycje muzyczne. W 2003 roku zrealizowała dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego w Poznaniu pełnometrażowy spektakl pt. „P®uder-ja” (chor. A. Morawiec), a w 2006 roku spektakl „Homo Querens” (chor. A. Dziurosz). Jej kompozycje wykonywane były w Polsce, Niemczech i Puerto Rico. Jako pedagog obecnie związana jest także z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Niepubliczną Szkołą Wokalną im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Jako organizator od 1996 roku związana jest z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia STREFA OTWARTA:

Izabella Befinger – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych w międzynarodowych korporacjach. Studentka Akademii Fotografii. Z zamiłowania podróżnik.

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego, doktor habilitowany sztuki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pomysłodawca i dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektor Warsaw Dance Days. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, kierownik artystyczny Chopin University Dance Company, autorka i organizatorka programu Warszawskie Centrum Tańca, współautorka Warszawskiej Platformy Tańca 2014-2016. Wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Członek Rady Naukowej Instytutu Choreologii w Poznaniu oraz wiceprezes Polskiego Forum Choreologicznego. Jako tancerka, pedagog tańca i choreograf występowała m.in. w: Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, na Krecie, Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce. Choreograf spektakli tanecznych oraz twórca ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych i operowych. Tworzyła m.in. dla: Polskiego Teatru Tańca-Baletu Poznańskiego, Kieleckiego Teatru Tańca, Praskiego Baletu Kameralnego (CZ), United Movement (CH), Conservatorio Profesional de Danza w Sevillii (E), Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Żydowskiego w Warszawie. Jest stypendystką Fundacji Balet ze Szczecina (2001), Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002, 2003), laureatką nagrody choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005). Jest laureatką nagrody Rektora UMFC I stopnia (2017), dwukrotnie II stopnia (2012, 2017), trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: stypendium dla twórców (2006, 2016) oraz stypendium z programu „Młoda Polska” (2012) oraz dwukrotną stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla młodych naukowców). Jest stypendystką Konferencji Rektorów Szwajcarskich (program SCIEX) – artistic research i rezydencja choreograficzna w Zürcher Hochschule der Künste w Zurichu. W styczniu 2009 roku otrzymała główną nagrodę choreograficzną THE BEST OF SOLO PERFORMANCE podczas X Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Solo/Duo Dance Festival w Budapeszcie.

Dominika Dziurosz-Serafinowicz  absolwentka filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej. Pracowała jako redaktorka w Polskim Radiu (PR24) oraz w Bibliotece Narodowej. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Gdańskim.

Karolina Franaszczuk – magister kulturoznawstwa iberyjskiego i iberoamerykańskiego o specjalizacji portugalistycznej. Zawodowo tłumacz i lektor języków iberyjskich. Po godzinach pasjonatka tańca współczesnego, improwizacji i tanga argentyńskiego.

Andrzej Kopeć – kompozytor, artysta multimedialny. Zajmuje się tworzeniem interaktywnych projektów wykorzystujących algorytmicznie generowane struktury symboliczne, dźwiękowe i wizualne. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina (Warszawa), obecnie tamże wykładowca przedmiotów związanych z muzyką komputerową.

dr Bartosz M. Martyna – aktor, doktor sztuk teatralnych, absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wcześniej studiował na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Debiutował w 2009 roku rolą Ludwika XIV u boku Ignacego Gogolewskiego („Diabeł w purpurze”). W 2013 roku debiutuje w filmie „Kanadyjskie sukienki”, u boku Anny Seniuk. W Warszawskim Teatrze Tańca sprawuje wiele funkcji – dramaturga, konsultanta aktorstwa, wykonawcy oraz reżysera. Scenarzysta, reżyser i wykonawca autorskiego solo aktorskiego „Performer”. Laureat nagród i wyróżnień Współpracował m.in. z: Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Nowym Teatrem w Warszawie, Warszawską Operą Kameralną, Theater der Künste (Zürich). Od roku 2009 pracuje przy wielu produkcjach jako aktor dubbingowy i lektor. Wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Słomkowski – realizator dźwięku na planach filmowych i telewizyjnych.

Milena Stryjewska – z wykształcenia historyk sztuki. Współpracuje z Mazowieckim Instytutem Kultury. Koordynatorka projektu Warszawska Platforma Tańca w roku 2015.

 

Stowarzyszenie Strefa Otwarta

e-mail: s.strefaotwarta@gmail.com

fb: www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-STREFA-OTWARTA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. dr hab. Jerzego Stelmacha, w Europejskim Kolegium Doktoranckim (zrzeszającym wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Moguncji oraz Uniwersytetu w Heidelbergu) oraz w University of Groningen pod opieką prof. dr Jana-Willema Romeijna oraz prof. dr Jeanne Peijnenburg. Przebywał na stażach badawczych w University of Fribourg (2009-2011) jako stypendysta programu SCIEX-NMS, University of Groningen (2011-2015) jako stypendysta w projekcie ufundowanym przez holenderski program NWO oraz w University of Bristol (2016). Specjalizuje się w filozofii nauki, epistemologii, filozofii prawa, logice oraz filozofii prawdopodobieństwa. Jest wielkim entuzjastą stosowania metod filozoficznych w sztuce. Publikuje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak Erkenntnis, Entropy, The Reasoner oraz International Studies in the Philosophy of Science. Jest recenzentem dla takich czasopism jak European Journal for Philosophy of Science oraz The Review of Symbolic Logic.

 

 

Info