Stowarzyszenie Strefa Otwarta

Stowarzyszenie STREFA OTWARTA skupia osoby, które chcą podejmować działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi kultury i sztuki.

Obszary działania:

 • poszerzanie dostępu do kultury;
 • ogólnie rozumiana edukacja artystyczna;
 • integrowanie różnych dziedzin i nurtów w sztuce;
 • integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnych oraz grup i osób wykluczonych ze społeczeństwa;
 • wspieranie rozwoju indywidualności jednostek w społeczeństwie;
 • budowanie świadomości globalnej oraz postawy tolerancji wobec różnorodności;
 • promowanie polskiego dziedzictwa narodowego na arenie międzynarodowej.


Planowane metody działania:

 • inicjowanie i wspieranie pozainstytucjonalnych działań artystycznych;
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi;
 • działania dydaktyczno-wychowawcze;
 • organizacja imprez kulturalnych: festiwali, spektakli, koncertów, projekcji filmów, happeningów i innych;
 • organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, treningów, seminariów, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów i innych;
 • działania terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii poprzez sztukę;
 • działania o charakterze ekologicznym traktowane jako wsparcie strategiczne dla realizacji celów statutowych;
 • publikacje i działalność wydawnicza oraz promocyjno-informacyjna;
 • prowadzenie badań naukowych.

Główne programy Stowarzyszenia:

 1. Warszawska Platforma Tańca 2014-2016. Edycja 2015. Współorganizator: miasto stołeczne Warszawa.
 2. Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego (2012-obecnie). Współorganizator: Mazowiecki Instytut Kultury.
 3. Cykl wieczorów Ciało-Sztuka-Ruch (18 edycji). Współorganizator Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawski Teatr Tańca.
 4. Cykl wieczorów A-CH. Arena Choreografów (8 edycji). Współorganizator Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawski Teatr Tańca.
 5. Bajkowy Świat Tańca – projekt edukacyjno-artystyczny (93 spektakle). Współfinansowanie: m.st. Warszawa, Dzielnicy Białołęka, Śródmieście, Ursynów, Wilanów, Włochy (2012-obecnie).
 6. Ziemia Kłodzka Tańczy – projekt edukacyjno-artystyczny. Współfinansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Stowarzyszenie Strefa Otwarta zostało finalistą Nagrody Warszawskiej w ramach Konkursu miasta stołecznego Warszawy na najlepszy projekt roku 2012 z zakresu edukacji kulturalnej

Zarząd Stowarzyszenia STREFA OTWARTA:

Prezes: dr inż. Andrzej Bryś

Wiceprezes: Teresa Orłowska

Sekretarz: dr inż. Joanna Bryś

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia STREFA OTWARTA: 

dr Aldona Nawrocka (przewodnicząca). 

dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska 

Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia STREFA OTWARTA:

Romuald Dziurosz

Dominika Dziurosz-Serafinowicz  

dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz 

Andrzej Kopeć

dr Bartosz M. Martyna

Andrzej Słomkowski

Milena Stryjewska


Stowarzyszenie Strefa Otwarta

e-mail: s.strefaotwarta@gmail.com

fb: www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-STREFA-OTWARTA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. dr hab. Jerzego Stelmacha, w Europejskim Kolegium Doktoranckim (zrzeszającym wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Moguncji oraz Uniwersytetu w Heidelbergu) oraz w University of Groningen pod opieką prof. dr Jana-Willema Romeijna oraz prof. dr Jeanne Peijnenburg. Przebywał na stażach badawczych w University of Fribourg (2009-2011) jako stypendysta programu SCIEX-NMS, University of Groningen (2011-2015) jako stypendysta w projekcie ufundowanym przez holenderski program NWO oraz w University of Bristol (2016). Specjalizuje się w filozofii nauki, epistemologii, filozofii prawa, logice oraz filozofii prawdopodobieństwa. Jest wielkim entuzjastą stosowania metod filozoficznych w sztuce. Publikuje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak Erkenntnis, Entropy, The Reasoner oraz International Studies in the Philosophy of Science. Jest recenzentem dla takich czasopism jak European Journal for Philosophy of Science oraz The Review of Symbolic Logic.

 

 

Info