Kalendarium

Działalność edukacyjno-artystyczna Stowarzyszenia STREFA OTWARTA:

 • IV-V/2010 - przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla uczniów CIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, zakończonych pokazem spektaklu „Serenada” wg. S. Mrożka, 27/V/2010 – premiera spektaklu. Współorganizator: Natoliński Ośrodek Kultury i CIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
 • 17/V/2010 - partner w organizacji XL Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od Bugu”, Zabrze. Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Zabrzu, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (Warszawa-Katowice), Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
 • 30/VI/2010 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 4; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca i Natoliński Ośrodek Kultury w Warszawie.
 • VII/2010 - organizacja i przeprowadzenie warsztatów teatru ruchu. Przygotowanie spektaklu „Trans-form”. Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Szwecja.
 • IX/2010 organizacja i przeprowadzenie projektu choreograficzno-teatralnego RYTUAŁ-CIAŁO-GŁOS, połączonego z warsztatami. Współorganizator: Dziurosz Studio Tańca, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • 26/X/2010 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 5; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • 26,27 XI 2010 - partner w organizacji VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Z Gałczyńskim łatwiej”, Zabrze. Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Zabrzu, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu Filia DOK–Biskupice w Zabrzu, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Fundacja „Zielona Gęś” im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. Patronat: Prezydent Miasta Zabrze.
 • X/XI 2010 - partner w organizacji warsztatów teatralnych „W kręgu kultury żywego słowa – z Chopinem w tle” oraz pokazu powarsztatowego (29 XI 2010) w Teatrze Nowym, Zabrze. Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Zabrzu, Miejski Ośrodek Kultury Filia DOK-Biskupice w Zabrzu, Fundacja WIRTUOZ DOM FRYDERYKA CHOPINA  w Dusznikach Zdrój, Teatr Nowy w Zabrzu.
 • X 2010/II 2011 - przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla uczniów CIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, zakończonych pokazem spektaklu „Siano” wg. Z. Hołdysa, 9 II 2011 – premiera spektaklu. Współorganizator: Natoliński Ośrodek Kultury i CIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
 • 21/III/2011 - organizator wieczoru tańca współczesnego i teatru ruchu CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 6; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 
 • 16/V/2011 - partner w organizacji XLI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od Bugu”, Zabrze. Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Zabrzu, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (Warszawa-Katowice), Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
 • 20/VI/2011 - organizator wieczoru tańca współczesnego i teatru ruchu CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 7; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • 26/IX/2011 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 8; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • 4,5 XI 2011 - partner w organizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Z Gałczyńskim łatwiej”, Zabrze. Organizatorzy: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Zabrzu, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu Filia DOK–Biskupice w Zabrzu, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Fundacja „Zielona Gęś” im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie. Patronat: Prezydent Miasta Zabrze.
 • 21/XI/2011 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 9; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • I-III/2012 - organizacja i przygotowanie projektu „Bajkowy Świat Tańca” (projekt edukacyjno-arystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym).
 • 2/II/2012 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 10; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • 27/III/2012 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 11; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • 20/VI/2012 - organizacja wieczoru tańca współczesnego CIAŁO-SZTUKA-RUCH vol. 12; Współorganizator: Warszawski Teatr Tańca, Dziurosz Studio Tańca i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Kalendarium